Skip to content
Demokratiatekijät logo
CSD logo

The Centre for Sociology of Democracy studies democracy in modern societies. Our projects deal with democracy from different perspectives and with different methods.

»

Read more about CSD

Demokratiatekijät

Demokratiatekijät reinforces institutional structures within CSD, strengthens analytical ties across different research projects, and brings the center's groundbreaking research to wider audiences through multiple channels of outreach.

CSD is home to several innovative projects and is a vibrant community of dozens of researchers who gather data and rigorously analyze dynamics that shape democracy today.

Demokratiatekijät adds to this constellation a project on the institutional level, aiming to solidify internal practices, create synergy across different research projects, and most importantly, enhance outreach and communications to the general public.

Cooperation between different sectors within and outside of academia is crucial for scientific research to reach relevant stakeholders from academic communities to decision makers, journalists and the third sector. Thus the project develops outreach in accordance with the three expertise areas of CSD: cooperation, knowledge production and international community.

Demokratiatekijät thus addresses the urgent need for the university to communicate research findings to the general public and to proactively participate in societal debates.

In order to realize this vision, the team of Demokratiatekijät will institutionalize the center's communications strategy from social media to stakeholder meetings, produce a series of podcasts where CSD research share the insights of their work, organize an annual, innovative summer event where representatives from arts to science will debate and discuss urgent issues of democracy, and develop a form of CSD colloquium for domestic and international audiences.

The project is funded for four years by the Kone Foundation, and employs a research coordinator and a research assistant.

 

Demokratiatekijät vahvistaa CSD:n institutionaalista rakennetta, luo pohjan projektien rajat ylittävälle analyyttiselle työlle, ja tuo keskuksen uraauurtavan tutkimuksen suuremman yleisön äärelle useiden viestintäkanavien kautta.

CSD on yli 20 tutkijan ja useiden innovatiivisten projektien tutkimusyhteisö jonka keräämä ja analysoima aineisto käsittelee monipuolisesti eri dynamiikkoja jotka muokkaavat tämän päivän demokratiaa.

Demokratiatekijät lisää tähän palettiin myös institutionaalisen tason projektin jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa sisäisiä käytäntöjä, edesauttaa projektien välistä synergiaa ja ennen kaikkea vahvistaa ulkoista viestintää suurelle yleisölle.

Yhteistyö niin akateemisen yhteisön sisällä kuin yliopiston ulkopuolisten tahojenkin kanssa on olennaista jotta tutkimuksen tulokset tavoittavat olennaiset sidosryhmät päätöksentekijöistä kansalaisyhteiskuntaan ja mediaan. Näin ollen Demokratiatekijät kehittää CSD:n ulkoista viestintää erityisesti yhteistyön, tiedontuotannon ja kansainvälisyyden teemoihin keskittyen.

Demokratiatekijät myös vastaa akuuttiin tarpeeseen siitä, että yliopistossa tutkittu tieto päätyy proaktiviisesti osaksi julkista yhteiskunnallista keskustelua.

Käytännössä Demokratiatekijät toteuttaa keskuksen viestintästrategiaa sosiaalisesta mediasta sidosryhmäyhteistyöhön, tuottaa keskuksen tutkimusta esittelevän podcast-sarjan, järjestää vuosittaisen innovatiivisen kesätapahtuman jossa tieteen ja taiteen edustajat keskustelevat ja debatoivat demokratian akuuteista kysymyksistä, ja kehittää CSD-kollokvion kotimaiselle ja kansainväliselle yleisölle.

Projektissa työskentelee tutkija-koordinaattori ja tutkimusassistentti, ja sitä rahoittaa Koneen Säätiö.